Volajte Po-Pia: 9 - 19:00 hod
02 4564 6464

Krkonoše

niekedy označované aj ako Vysoké Sudety sú najvyšším pohorím Česka a celého masívu Sudet. Ležia v severných Čechách a na juhu poľskej časti Sliezska. Najvyššia hora Krkonôš Sněžka má 1 602 metrov nad morom.Krkonoše tvoria prirodzené rozvodie medzi Severným a Baltským morom. V Krkonošiach pramenia rieky Labe, Malé Labe, Úpa, Jizerka a Mumlava, ale tiež Kamienica a Łomniczka. Na poľskej strane sa nachádzajú jazerá ľadovcového pôvodu Wielki a Mały Staw.Pohorie je tvorené prvohornými a predprvohornými horninami krkonošského kryštalinika a krkonošsko-jizerského plutónu. Na jeho území sa vyskytujú reliktné a endemické druhy rastlín a živočíchov.V roku 1963 bol na území Krkonôš za chránené územie vyhlásený Krkonošský národný park (KRNAP), štyri roky po Karkonoskem Parku Narodowem (KPN), ktorý bol založený v roku 1959. Ochranné pásmo národného parku má na českej strane rozlohu 18 642 ha.Krkonoše sú tiež od roku 1992 Bilaterálnou biosférickou rezerváciou vyhlásenou Organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (rozloha českej časti je 54 969 ha).Na území Krkonôš je vyhlásená aj vtáčia oblasť a významné vtáčie územie, ktoré pokrýva celú oblasť biosférickej rezervácie resp. národného parku, vrátane ochranného pásma.