Volajte Po-Pia: 9 - 19:00 hod
02 4564 6464

Gombasek

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová. - Celková rozloha katastra spolu: 1752,7 ha - Orná pôda: 321,8 ha - Záhrady: 14,9 ha - Trvale trávne porasty: 86,8 ha - Lesné pozemky: 1006,2 ha - Vodné plochy: 27,9 ha - Zastavané plochy a nádvoria: 93,8 ha - Ostatné plochy: 201,3 ha Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.


Chalupa Zuzana **

  • Gombasek
  • Chata, chalupa, drevenica

minimálne pre 6 a maximálne pre 10 osôb Pekná chalupa sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras. Umiestnená je na samote...

zobraziť ponuku